Friskis&Svettis - Strängnäs

Nyproduktion av gym och träningsanläggning för hyresgäst Friskis & Svettis i Strängnäs.

Fastigheten omfattar 2690 m2 lokaler och kontor för verksamheten.
Solkraftsanläggning, bergvärme och FTX-ventilation ger mycket goda och effektiva driftförutsättningar.
Fastighetsägare: Insulander Fastigheter AB
Färdigställande 2022