Byggnadsfirma G Insulander AB

Insulanders utför entreprenader inom byggsektorn, vilket innefattar alla ingående moment som bygg-, el-, vvs- etc. Vi är dessutom specialiserade på murningsarbeten. Alla i marknaden förekommande entreprenadtyper hanteras.

Våra uppdragsgivare är såväl offentliga myndigheter som privatägda företag och privatpersoner. Vi ska vara en självklar partner i en byggprocess. Insulanders har varit etablerat sedan 1920-talet och drivs i nuvarande bolagsform och ledning sedan 1971.

Stor bredd på uppdrag

Vårt huvudkontor finns i Strängnäs men vi är verksamma i hela Mälardalen. Här utför vi arbeten på t ex bostäder, skolor, kontor, industrier och kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Uppdragen omfattar allt ifrån renovering, restaurering, om- och tillbyggnad till nybyggnad för såväl privatpersoner som företag och offentlig sektor.

Personalen - vår viktigaste resurs!

Idag är vi totalt ca 40 medarbetare, men organisationen är mycket flexibel och varierar i storlek beroende på uppdrag.

I vår personalstyrka finns träarbetare, murare, plattsättare och tjänstemän som tillsammans står för god kompetens.

Alla bidrar till ett väl genomfört arbete och kompletterar varandra när det gäller kunskapsområden och erfarenheter.

Vi är certifierade enlig BKMA

Som kund vet du att vi följer BKMA´s riktlinjer och att arbetet blir rätt utfört. Vårt företag har nu rutiner och stöd för ständig förbättring samt att fortlöpande utveckla verksamhetens egenkontroll. Certifieringen ökar både kvalitet och effektivitet i verksamheten och på arbetet som utförs. Det också lättare att uppfylla kundens krav på kvalitet-, miljö- och arbetsmiljö. Se vår certifiering (PDF).

Kvalitet och utveckling

För oss är det viktigt att följa utvecklingen och att hela tiden lära oss använda nya metoder, lösningar och material. Vi arbetar efter ett integrerat kvalitets- och miljöledningssystem enligt BF9K, ISO 9001 och ISO 14001. Detta innebär bland annat att vi utarbetar en objektanpassad kvalitetsplan för varje objekt och att såväl produkter som arbete är av rätt kvalitet.

Vår personal har behörighet för vattentäta våtutrymmen enligt PERs (Plattsättningsentreprenörers Riksförening) branschregler och vårt företag är medlem i BIFA (Byggmästargruppen Interfaber AB) samt Stockholms Byggmästareförening.

Affärsidé

Insulanders utför entreprenader inom byggsektorn, vilket innefattar alla ingående moment som bygg-, el-, vvs- etc. Vi är dessutom specialiserade på murningsarbeten.

Alla i marknaden förekommande entreprenadtyper hanteras. Våra uppdragsgivare är såväl offentliga myndigheter som privatägda företag och privatpersoner.

Vi ska vara en självklar partner i en byggprocess.

KVALITET, BEHÖRIGHET OCH CERTIFIERING

Kvalitet

För oss är det viktigt att följa utvecklingen och att hela tiden lära oss använda nya metoder, lösningar och material. Vi arbetar efter ett integrerat kvalitets- och miljöledningssystem enligt BKMA, ISO 9001 och ISO 14001. Detta innebär bland annat att vi utarbetar en objektanpassad kvalitetsplan för varje objekt och att såväl produkter som arbete är av rätt kvalitet.

Arbetsmiljöpolicy (pdf)
Kvalitetspolicy (pdf)
Miljöpolicy(pdf)

OSA-Rutin(pdf)

Behörighet

Vår personal har behörighet för vattentäta våtutrymmen enligt PERs (Plattsättningsentreprenörers Riksförening) branschregler och vårt företag är medlem i BIFA (Byggmästargruppen Interfaber AB) samt Stockholms Byggmästareförening.

Certifierade enligt BKMA

Som kund vet du att vi följer BKMA´s riktlinjer och att arbetet blir rätt utfört. Vårt företag har nu rutiner och stöd för ständig förbättring samt att fortlöpande utveckla verksamhetens egenkontroll. Certifieringen ökar både kvalitet och effektivitet i verksamheten och på arbetet som utförs. Det också lättare att uppfylla kundens krav på kvalitet-, miljö- och arbetsmiljö.

BKMA certifiering (pdf)
Organisationsplan (pdf)
Bolagsstruktur (pdf)

 

CSR -ETT LOKALT SOCIALT ANSVAR

Vi vill bidra till ett aktivt och starkt lokalt föreningsliv för barn och ungdomar genom att vara ett sponsorstöd till flera föreningar.


Strängnäs Innebandyklubb - Åkers/Strängnäs Hockey - Strängnäs Golfklubb - IK Viljan - IFK Mariefred - Strängnäs Gymnastikförening - Linden Hockey


Utöver sponsring och lokala miljöinitiativ arbetar vi kontinuerligt med lärlingsplatser för elever i gymnasieskolan. På så sätt bidrar vi till byggbranschens framtid och återväxt.
 

Vi stöder även UNHCR i sin insamling till behövande i Ukraina, genom samlad aktivitet med våra partners