Nybyggnationer

Vi har lång erfarenhet av ny- och ombyggnationer i både små och större byggprojekt. Vår specialtitet är helhetsåtagandet, där vi sköter allt från konsultation till färdigställande.

Att se möjligheter i de tekniska svårigheter som ofta uppstår och att färdigställa dina och arkitekters ideer är något som driver oss framåt. Vi arbetar därför med ett stort engagemang och i nära samarbete med våra kunder.

Referenser

BRF Förstlingen

Nyproduktion för BRF Förstlingen som RG Förvaltning uppför 2018/19. 35 lägenheter i Västra Munktellstaden Eskilstuna, 2-4 rok, etagelägenheter vid Eskilstunaån.

Toyota Center

Insulanders har uppfört Toyotas nya moderna visningshall i glas i Södertälje. Här får bilarna ordentligt med ljus i de stora specialbeställda glaspartierna

BRF Kumminet

Nyproduktion av 67 bostadsrättslägenheter och fyra lokaler fördelat på fyra huskroppar för BRF Kumminet vid Arnö Strand i Nyköping.

Tjänster inom nybyggnationer

Totalentreprenad

En styrka vi har är att ta hand om hela åtagandet, från projektering till slutförande. Vår har lång erfarenhet med mängder av åtaganden bakom oss. Vi har också ett väl grundat samarbete inom kringliggande yrkeskategorier.

Specialbyggda hus

Ett specialbyggt hus brukar bli en härlig blandning av dina idéer, arkitektens förslag och vår byggkompetens. Det roliga är att det blir som du vill, med hänsyn tagen till både omgivningar och förutsättningar.

Fastighetsutveckling

Ett hus kan med tiden få nya användningsområden och andra krav. I de fallen innebär det att huset behöver genomgå en uppdatering eller anpassning. Ta med oss från början så ger vi förslag på hur man kan göra på bästa sätt.

Exploatering

Vi bor i en expansiv del av Sverige vilket gör det intressant för olika typer av byggprojekt. Vi tycker också att det är spännande att vara med och utforma framtidens hus och arbetar gärna inom ramarna för ett partnerskap.

Tak och fasad

Tak och skyddar stora värden, det är viktigt att det genomförs enligt utsatt regelverk. Tänk också på att att det finns många material, färger och metoder som kan förändra utseendet exteriört på ett spännande sätt.

Kundanpassning

Kommersiella fastigheter har stora krav på sig att vara attraktiva. Kunder vill ha bästa möjliga utformning och förutsättningar att utföra sin verksamhet. Det tycker vi är spännande och vi vill gärna vara med och utforma framtidens lokaler.

Energibesparing

Varje fastighet har sin unika utformning och byggnadskonstruktion. Genom vår energibesiktning får vi svar på mycket. Den ligger sedan till grund för vilka åtgärder vi föreslår för att minska energiförluster och sänka driftkostnader.

Markplanering

På tomten kan ni bygga bil- eller cykelparkering, anlägga en skön trädgård, uteplats eller en lekplats. Kanske kan det bli utrymme för något helt nytt, vad sägs om en inglasad vinterträdgård, nya gräsmattor eller en pool?

Kök, bad och inredning

I samband med en renovering är det ett bra tillfälle för enskilda lägenheter att göra om kök eller badrum. Vi går igenom individuella val och önskemål, ger förslag, organiserar och låter våra hantverkare genomföra jobbet enl gällande regler.

El, data och vvs

I ett helhetsåtagande ingår också installation. Vi genomför vi el, värme-, ventilations- och sanitetsarbeten enligt gällande regelverk.

Inredningshjälp och snickerier

Vi har lång erfarenhet av inredning och arbete med arkitekter, men också specialkompetens inom byggnadsvård. I vårt egna snickeri kan vi specialtillverka inredning eller återskapa tidstypiska inredningsdetaljer.

Målning tapet och golv

Tapeter, målning av tak och lister samt nya golv höjer både trivsel och värde i en bostad. Lägenhetsägare kan "passa på" att få dessa arbeten gjorda vid större projekt, vilket kan sänka kostnaden. ROT-avdraget ger dessutom halverad arbetskostnad.