Kulturhus

Kunskap och förståelse för äldre fastigheter ligger till grund för vårt sätt att arbeta. Vi har genomfört byggprojekt där vi noggrant återställt och kompletterat kulturfastigheter sedan företaget startade.

Vi har dessutom ett stort intresse för restaurering och specialistkompetens på flera områden. Vi erbjuder en bred yrkeskompetens och yrkesskicklighet, kombinerat med ett genuint hantverk och dokumentation.

Referensprojekt

Gripsholms slott

Insulanders har under åren arbetat med slottet i ett flertal entreprenader med olika omfattning.

Gustav III paviljong

Gustav III lät uppföra byggnaden, där den glasade delen mot Brunnsviken sägs vara det vackraste rummet i Sverige.

Torekällberget

I den här kulturhistoriska miljön har vi renoverat ett flertal byggnader, till exempel Pagelska Huset vid torget.

Tjänster inom kulturhus

Renovering

Vi har specialkompeten på äldre hus. Vi vet att förutsättningarna kan skilja sig och i många fall gäller det att återskapa originaluteendet. Vi åtar oss att utföra hela arbetet och ser till att allt genomförs på rätt sätt, med rätt dokumentation.

Murning

I äldre fastigheter kan inga maskiner ersätta ett väl utfört arbete när underlag, skick och förutsättningar skiljer sig. Vi har lång erfarenhet av murning och putsning med kalkbruk. Vi kan metoderna och vet vad som kräv

Tak

Tak och fasad skyddar stora värden; det är viktigt med framförhållning. Vi utför allt från mindre lagningar till hela tak och arbetar med alla förekommande varianter som används på kulturhus; zinkplåt, spåntak, stocktak, torvtak, grästak och tegel.

Fönsterbyte

Fönster betyder mycket för utseendet på en fastighet, men lika viktigt är att de gör lägenheterna tystare och ger lägre energiåtgång. Fönstren måttanpassas och tillverkas enligt originalet men med moderna egenskaper.

Tidstypiska Kök

Massiva stommar eller kanske spontade brädstommar, sinkade lådor på boklister, stämborrade hål med rektangulär tapp. Vi återskapar och tillverkar från början. Tidstypiskt utseende med moderna funktioner hela vägen.

Dörrar och snickerier

Vi tillverkar inredningsdetaljer eller delar av inredningen där det behövs. Vi kan också återskapa delar till dörrar och paneler eller tillverka nya enligt originalmetoder, och fastigheten fortsätter att leva som tidigare.

Golv och lister

Golv, foder, socklar, fodersocklar och taklister är viktiga detaljer i äldre fastigheter. Vi kan metoderna och har kompetensen att återskapa och nytillverka. Kilsågade, massiva, parketter och mönsterlagda golv och framställning av originalprofiler.

Fasadrenovering

Fasaden på kulturklassade fastigheter är extra viktig, dels för utseendet och dels för att det skyddar viktiga värden. Vi har lång erfarenhet och specialistkompetens inom området. Vi arbetar med både putsade och murade fasader, omfogning och förankring i mindre och större projekt.

Dekoration och detaljer

Vi arbetar med att återskapa äldre hus in i minsta detalj. Vi arbetar med dekorationsmålning, stuckatur, marmorering, smide ända ner till namnskylten i plåt. I trapphus kan vi till exempel tillverka räcken och dekorationer, återskapa dörrar eller göra säkerhetsdörrar med originalutseende

Handikappanpassning

En kulturbyggnad har sällan de utrymmen som behövs för att exempelvis en rullstol.

Inredningshjälp och snickerier

Vi har lång erfarenhet av inredning och arbete med arkitekter, men också specialkompetens inom byggnadsvård, där vi rådgör om lösningar. I vårt egna snickeri kan vi specialtillverka inredning eller återskapa tidstypiska inredningsdetaljer.

Målning och ytbehandling

Det ställs höga krav på målning och ytbehandling inom byggnadsvården. Vi arbetar med erfarna målare. De använder ”uppbyggnad” som metod vid alla typer av måleriarbeten och färger som kalkfärg och linoljefärg.