Fastigheter

Vår projektmodell för fastigheter/bostadsrätter gör det enkelt att vara beställare

Fastigheter måste underhållas och renoveras. Vi genomför stambyte, fönsterbyte, badrumsrenovering och energibesparande åtgärder. Vi utför projektet i sin helhet, oavsett storlek.

Referenser

Häggen

Hela fastigheten är invändigt renoverad under 2008-2009 med nya stammar, kök och badrum.

Valfisken

Vi förvärvade kontorsfastigheten i Eskilstunas äldre industrikvarter. 2007 stod den totalrenoverade borättsföreningen Valfisken klar

Sigyn

Insulanders förvärvade, projekterade och byggde om fastigheten exteriört och interiört till bostäder.

Tjänster inom fastigheter

Ny- och ombyggnation

Bygga ett förråd på gården, nya källarförråd, ny tvättstuga, en bastu eller en vindsvåning för att förbättra ekonomin i föreningen. Ibland kan en idé verka komplicerad, men vi hjälper dig att realisera era önskemål på bästa sätt.

Stambyte

Behovet av stambyte kan vara orsaken till att man i en bostadsrättsförening sätter igång en renovering. Varje fastighet har sin specifika konstruktion och olika förutsättning. Vi gör en noggrann besiktning och genomför den bästa lösningen.

Tak, fasad och balkonger

Tak och fasad skyddar stora värden; det är viktigt med framförhållning. Vi utför allt från mindre lagningar till hela takeller fasadrenoveringar. Balkonger så finns modeller med tak, inglasade eller i tidstypiska utföranden.

Fönsterbyte

Nya fönster betyder mycket för utseendet på fastigheten, men lika viktigt är att de gör lägenheterna tystare och ger lägre energiåtgång. Fönstren måttanpassas och tillverkas med olika egenskaper i trä, aluminium eller plast och aluminium.

Kök och badrum

I samband med en renovering är det ett bra tillfälle för enskilda lägenheter att göra om kök eller badrum. Vi går igenom individuella val och önskemål, ger förslag, organiserar och låter våra hantverkare genomföra jobbet enl gällande regler.

El och data

Jordfelsbrytare och jordad tråd för säkerheten, uppgradering av säkringsskåpet, bredband, infälld belysning eller nätverk för tv. Många smarta och snygga installationer kan göras i samband med en renovering.

Hiss, ny- och ombyggnation

Det går att installera en ny hiss. Det kan också gå att förlänga den befintliga hissen om ni till exempel vill att den går en våning till. Båda fallen är komplicerade att genomföra, men går ofta att lösa. Vi börjar med en besiktning.

Markplanering

På gården kan ni bygga bil- eller cykelparkering, anlägga en skön trädgård, uteplats eller en lekplats. Vid omdränering finns tillfälle att tänka om. Kanske kan det bli utrymme för något helt nytt, vad sägs om en inglasad vinterträdgård?

VVS

Vid stambyten, badrums- och köksrenoveringar genomför vi värme-, ventilations och sanitetsarbeten enligt gällande regelverk. Tänk på att arbeten med ventilation ofta är komplicerade och med fördel görs i samband med en större renovering.

Säkerhetsdörrar

Vi byter ut era gamla entredörrar mot moderna brandklassade säkerhets-dörrar. Det finns många modeller och utföranden att välja mellan. Vi kan även specialbeställa för att den ska se ut som tidigare eller få en unik form.

Inredningshjälp och snickeri

Vi har lång erfarenhet av inredning och arbete med arkitekter, men också specialkompetens inom byggnadsvård. I vårt egna snickeri kan vi specialtillverka inredning eller återskapa tidstypiska inredningsdetaljer.

Målning, tapet och golv

Tapeter, målning av tak och lister samt nya golv höjer både trivsel och värde i en bostad. Lägenhetsägare kan "passa på" att få dessa arbeten gjorda vid större projekt, vilket kan sänka kostnaden. ROT-avdraget ger dessutom halverad arbetskostnad.