Trafikverket - Capman Fastigheter AB

Nyproduktion kombinerat med renovering av befintlig industrifastighet i Eskilstuna. (fd ASSA). Färdigställande 2023 Projekt för Capman Fastigheter AB med byggnation av Trafikverkets nya kontorslokaler. Moderna 3.500 m2 kontors- och möteslokaler för ca 200 personer, nyttoutrymmen och garage. Arkitekt och inredning: Stella Lindstam. Byggledning Capman: Peter Sverin