Insulanders har uppfört Toyotas nya moderna visningshall i glas i Södertälje. Här får bilarna ordentligt med ljus i de stora specialbeställda glaspartierna

Inredningen är gjord efter Toyotas koncept, invändigt och utvändigt, och tillsammans med beställarens arkitekter. Här får bilarna ordentligt med ljus i de stora specialbeställda glaspartierna.