Strängnäs kyrkbodar

Renovering av samlingslokal för kyrkobesökare.

Samlingslokal för kyrkobesökare. Höjning av innertak, nyläggning av golv och ytbehandling för att passa in i befintlig miljö.