St Botvid

För vår beställare Svenska Kyrkan uppfördes ny serveringsbyggnad - St Botvid, Huddinge 2015.