St Botvid

För vår beställare Micasa Fastigheter uppfördes ny serveringslokal - St Botvid, Huddinge 2015.