Södra Trädgården

Insulanders har totalentreprenaden för nybyggnationen av de moderna flerfamiljsfastigheterna i centrala Strängnäs.

Insulanders har totalentreprenaden för nybyggnationen av de moderna flerfamiljsfastigheterna i centrala Strängnäs. Tillsammans med arkitekten har vi utvecklat projektet där bland annat en landskapsarkitekt har anlagt trädgården. Under byggnation med inflyttning 1 /7 2009.