Sigyn

Insulanders förvärvade, projekterade och byggde om fastigheten exteriört och interiört till bostäder.

Byggnaden från 1921-23 var huvudbyggnad i Sundby Sjukhus. Insulanders förvärvade, projekterade och byggde om fastigheten exteriört och interiört till bostäder. Tillsammans med arkitekten såg vi till att bibehålla husets karaktär och samtidigt erbjuda individuella lösningar.