Sånga kyrka

Uppförande av ny orgelläktare och anslutande trappai Sånga kyrka.

Sånga kyrka i Färingsö-församling uppförd under slutet av 1100-talet. År 2010 uppförde Insulanders tillsammans med församlingen en ny orgelläktare. I byggnationen ingick även den anslutande trappan och viss anpassning av bänkkvarteren.