Roggeborgen

På uppdrag av Statens Fastighetsverk har vi renoverat kontor och verkstadslokaler för Kungliga bibliotekets filial i Strängnäs.

Byggnaden inrymmer förutom bibliotek även verkstad för bokbinderi och restaurering. Roggeborgen är ursprungligen byggd som en medeltida försvarsanläggning vilket medfört att renoveringen gjorts varsamt och med speciell hänsyn till byggnaden.