Gustav III paviljong

Gustav III lät uppföra byggnaden, där den glasade delen mot Brunnsviken sägs vara det vackraste rummet i Sverige.

Gustav III lät uppföra byggnaden, där den glasade delen mot Brunnsviken av en del sägs vara det vackraste rummet i Sverige. Här har vi med varsamma händer renoverat och putsat fasaden, arbetat med stuckatur och smide och återställt byggnaden till sin forna prakt.