Färdigbyggt på Kasernhus 4

Projekt Kasernhus 4, där vi har totalrenoverat det fd kasernhuset och byggt om det till 57 mindre bostadslägenheter, är nu färdigt för överlämnande till vår beställare Lillskär AB. Vi tackar för ett mycket bra samarbete under hela byggprocessen.