Kasernhus 4 - Eldsund - Strängnäs

Under augusti startar renoveringen av Kasernhus 4 på f.d. regementsområdet i Strängnäs. Fastigheten kommer i färdigt skede innehålla 57 stycken mindre lägenheter. Mestadels 1 rok. Färdigställd vinter 2023 Beställare: Lillskär AB