BRF Origo - RG Bostad AB

Samarbetet med RG Bostad går vidare med nybyggnation av Brf Origo i Västra Munktellområdet i Eskilstuna. Projektet omfattar 58 lägenheter i 2 huskroppar. Byggstart 2022. Färdigställt 2023. Brf Origo bygga nu i samma område som vårt tidigare projekt BRF Förstlingen för RG Bostad.