Vinnare av Årets Fasad 2020 - Notskriften

Kv. Notskriften - Eskilstuna är 2020 års vinnare av Mur & Putsföretagens tävling - Årets Fasad. Årets Fasad är byggbranschens stora pris för Sveriges bästa husfasad. Bakom priset står Mur & Putsföretagen – branschföreningen för murat och putsat byggande. Fasaden på Kv. Notskrifen har ett tegel från Carl Matzens Teglverk - Danmark. Variationen i fasadens utseende framställs genom varierande fogar vilket skapar ett skiftande djup och tonupplevelse i sin helhet. Smidesarbeten utförda av G.A. Johanssons Smide -Eskilstuna