Insulanders Bygg

Om oss

Insulanders utför entreprenader inom byggsektorn, vilket innefattar alla ingående moment som bygg-, el-, vvs.

Insulanders utför entreprenader inom byggsektorn
  • I år firar vi 40 år
  • Affärsidé

    Insulanders utför entreprenader inom byggsektorn, vilket innefattar alla ingående moment som bygg-, el-, vvs- etc. Vi är dessutom specialiserade på murningsarbeten.

    Alla i marknaden förekommande entreprenadtyper hanteras. Våra uppdragsgivare är såväl offentliga myndigheter som privatägda företag och privatpersoner.

    Vi ska vara en självklar partner i en byggprocess.

Kvalitet, behörighet och certifiering

Kvalitet

För oss är det viktigt att följa utvecklingen och att hela tiden lära oss använda nya metoder, lösningar och material. Vi arbetar efter ett integrerat kvalitets- och miljöledningssystem enligt BF9K, ISO 9001 och ISO 14001. Detta innebär bland annat att vi utarbetar en objektanpassad kvalitetsplan för varje objekt och att såväl produkter som arbete är av rätt kvalitet.

Arbetsmiljöpolicy (pdf)
Kvalitetspolicy (pdf)
Miljöpolicy (pdf)

Behörighet

Vår personal har behörighet för vattentäta våtutrymmen enligt PERs (Plattsättningsentreprenörers Riksförening) branschregler och vårt företag är medlem i BIFA (Byggmästargruppen Interfaber AB) samt Stockholms Byggmästareförening.

 

 

Vi är certifierade enlig BF9K

Som kund vet du att vi följer BF9K´s riktlinjer och att arbetet blir rätt utfört. Vårt företag har nu rutiner och stöd för ständig förbättring samt att fortlöpande utveckla verksamhetens egenkontroll. Certifieringen ökar både kvalitet och effektivitet i verksamheten och på arbetet som utförs. Det också lättare att uppfylla kundens krav på kvalitet-, miljö- och arbetsmiljö.

BF9K certifiering (pdf)
Organisationsplan (pdf)

BF9K

Byggnadsfirma G Insulander AB | Vältstigen 4 | 645 41 Strängnäs | Tel. 0159-35 00 60 | Fax 0152-144 02 | info@insulandersbygg.se

Gripsholmsfönster