Kv Notskriften - Nominerat till vinnare av "Årets fasad - Nybyggnation"

Fastigheterna i BRF Förstlingen, Kv. Notskriften, har som en av tre slutkandidater nominerats till vinnare av Mur & Putsföretagens tävlingÅrets fasad. Årets Fasad är byggbranschens stora pris för Sveriges bästa husfasad. Bakom priset står Mur & Putsföretagen – branschföreningen för murat och putsat byggande. Tävlingen syftar till att uppmärksamma byggande som bidrar till vackra, intressanta, spännande och hållbara hus. Fasaden på Kv. Notskrifen har ett tegel från Carl Matzens Teglverk - Danmark. Variationen i fasadens utseende framställs genom varierande fogar vilket skapar ett skiftande djup och tonupplevelse i sin helhet. Smidesarbeten utförda av G.A. Johanssons Smide -Eskilstuna Läs mer om tävlingsbidragen här: https://murochputsforetagen.org/nominerade-till-arets-fasad/