Insulanders Bygg

Fastigheter

Fastigheter måste underhållas och ibland renoveras. Energibesparande åtgärder kan minska kostnader, smarta lösningar ökar komforten och nytt och snyggt gör allt trivsammare. Vi genomför projektet i sin helhet, - från konsultation till färdigställande, - oavsett storlek, med rätt kompetenser och rätt regelverk. Vi har också en egen projektmodell som gör det enkelt att vara beställare och med en bästaprisgaranti.

Projektmodell fastigheter
 • Insulanders projektmodell vid större projekt i flerfamiljshus

 • 1. Ockulärbesiktning

  En kostnadsfri första utvärdering där vi går igenom era önskemål.

 • 2. Teknisk besiktning och projektförslag

  Ligger till grund för vidare arbete, t ex energiutredning, filmning av avlopp.

 • 3. Budget och finansiering

  Ekonomisk utredning, förslag på finansiering och beslutsunderlag till er.

 • 4. Genomförande

  Vi genomför projektet enligt överenskommen tidplan.

 • 5. Bästaprisgaranti med öppen redovisning

  Delaktighet och insyn i den löpande ekonomiska redovisningen.

 • 6. Uppföljning och redovisning

  Genomgång, uppföljning och redovisning av projektet.

Byggprojekt i bostadsrättsföreningar -
bestäm vad som ska göras, vi sköter resten

Fastigheter måste underhållas och ibland renoveras. Energibesparande åtgärder kan minska kostnader, smarta lösningar ökar komforten och nytt och snyggt gör allt trivsammare. Vi genomför projektet i sin helhet, - från konsultation till färdigställande, - oavsett storlek, och med rätt kompetenser. Alltid med en kontinuerlig kontakt med er som beställare.

EGEN arbetsmodell för flerfamiljshus
och bostadsrättsföreningar

Vi har lång erfarenhet av byggprojekt i flerfamiljshus och bostadsrättsföreningar samt bred kunskap om normer, krav och gällande regelverk. Vi har utarbetat en arbetsmodell som gör det enkelt att vara beställare. Med den säkerställer vi genomförandet, ger det bästa priset och arbetar effektivt med hänsyn tagen till inblandade hyresgäster/medlemmar.

Med nya ROT -avdraget får du tillbaka 50 procent på arbetskostnaderna

När vi reparerar eller bygger om din ägda bostad får du ta del av ROT-avdraget. Det gäller halva arbetskostnaden och högst 100 000 kr per år och person. Har bostaden två ägare kan båda nyttja avdraget. Vi hjälper er med kalkylerna så era fördelar blir så bra som möjligt.

Träffa oss på önskad tid eller på ett bostadsföreningsmöte

Det är en bra idé att träffas för att diskutera era önskemål. När större arbeten ska göras kan det vara fördelaktigt att genomföra flera delar samtidigt, där allt vävs ihop i samma projekt. Oavsett omfattning ger vi er förslag på en konstruktiv lösning med hänsyn tagen till ekonomi, utformning och genomförande.

Byggprojekt i bostadsrättsföreningarBeställ vår folder
Byggprojekt i
bostadsrättsföreningar

Ladda ner som PDF 5mb >>

Ditt namn

Bostadsrättsförening

Adress

Postnummer

Ort

E-postadress

Byggnadsfirma G Insulander AB | Vältstigen 4 | 645 41 Strängnäs | Tel. 0159-35 00 60 | Fax 0152-144 02 | info@insulandersbygg.se

Gripsholmsfönster